Relacja między dwoma osobami

Przedstawia relację dwóch osób, ukazuje ich uczucia, teraźniejszość i przyszłość między nimi.

3_____9_____12_____6
2_____8_____11_____5
1_____7_____10_____4

Co oznaczają poszczególne numery kart:

1 – 3 pierwsza osoba (zawsze trzeba ustalić przy tasowaniu która strona odpowiada której osobie)
4 – 6 druga osoba

1, 4 – Emocje, doznania na poziomie przyziemnym, materialnym, cielesnym.
2, 5 – Uczucia w sercu, co się w nim kryje.
3, 6 – Myśli, co jest w głowie, zamiary.
7 – To co występuje teraz między nimi przyziemnie/fizycznie, co ich do siebie przyciąga.
8 – Poziom uczuć (w sercu) między nimi.
9 – Sfera działania, co robią w swoim kierunku.
Analogicznie do 7, 8, 9 tylko w przyszłości:
10 – To co będzie między nimi
11 – Co ma szanse się urodzić w sferze uczuć
12 – Co się będzie działo

Numery kart przyporządkowane są kolejności rozkładania.